EUREKA! Kujawy i Polska ojczyzną R1a-M417 i kolebką I.E.

Moderator: Lappa


Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Thu Mar 12, 2015 6:55 am
Obcy wrote:Zaczyna się od palca serdecznego. Palec zamyka się. Ścięgno jak gdyby robi się krótsze (trwały skurcz) . Nie jest Pan wstanie palca wyprostować. Jest jak kamień . Potem idzie palec następny i tak dalej. Ratunek to operacja. To nie boli ale jest wyjątkowo upierdliwe. Zaczyna się po pięćdziesiątce.

Przeniś, Kolego, te teorie z "genealogii genetycznej' na jakąś odrębną stronę.
Zasługują sobie na lepszą , własną lokatę! :lol:
User avatar
Posts: 116
Joined: Sun Aug 11, 2013 4:56 pm
Location: Poland
YDNA:
R1a-Z280+ Y2902+
MtDNA:
U4a1b1
PostPosted: Thu Mar 12, 2015 8:10 am
Atim wrote:W sumie sprawdza się przypuszczenie i teoria, że kultura ceramiki sznurowej była wieloetniczna, albo jeszcze gorzej - że nie miała prawie nic wspólnego z rodem R1a1.
Jeżeli na terenie Niemiec Wschodnich znalazły się archeologiczne próbki R1a1 niby w kulturze sznurowej, to jest to tylko spadek/darowizna (niepotrzebne skreslić!) od żyjącej tam wcześniej kultury amfor kulistych.
Więc już nie mam wyrzutu, że na mapę KAK wstawiłem kiedyś nazwę Eulau!
Granica między kulturą janisławicką i amforową w Polsce z jednej, a jamową i sznurową (i dzwonową) w Niemczech z drugiej strony jest niemal nieprzekraczalna.
Troche to szokuje.
Teraz kultura sznurowa jawi się mi jako większa grupa jamników znad Wołgi-Donu, która przyjęła ruchliwy styl wędrownej chodowli i wypasu bydła. Dlatego archeologia właściwie nie znajduje stałych i trwałych osad tej kultury. Jej znajomość pochodzi głównie z zabytków grobowych.
To głównie ród R1b, najbliżsi potomkowie L23.
To też trochę szokuje!
A co by na to powiedziała M.Gimbutas?

A to niby na jakiej podstawie?
User avatar
Posts: 1133
Joined: Sun Feb 24, 2013 7:32 am

YDNA:
Lancelot
PostPosted: Thu Mar 12, 2015 1:15 pm
Atim wrote:A co by na to powiedziała M.Gimbutas?


Nic, gdyby zyla, opadlyby jej rece.
image.jpg

.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Thu Mar 12, 2015 8:41 pm
Artmar wrote:
Atim wrote:W sumie sprawdza się przypuszczenie i teoria, że kultura ceramiki sznurowej była wieloetniczna, albo jeszcze gorzej - że nie miała prawie nic wspólnego z rodem R1a1.
Jeżeli na terenie Niemiec Wschodnich znalazły się archeologiczne próbki R1a1 niby w kulturze sznurowej, to jest to tylko spadek/darowizna (niepotrzebne skreslić!) od żyjącej tam wcześniej kultury amfor kulistych.
Więc już nie mam wyrzutu, że na mapę KAK wstawiłem kiedyś nazwę Eulau!
Granica między kulturą janisławicką i amforową w Polsce z jednej, a jamową i sznurową (i dzwonową) w Niemczech z drugiej strony jest niemal nieprzekraczalna.
Troche to szokuje.
Teraz kultura sznurowa jawi się mi jako większa grupa jamników znad Wołgi-Donu, która przyjęła ruchliwy styl wędrownej chodowli i wypasu bydła. Dlatego archeologia właściwie nie znajduje stałych i trwałych osad tej kultury. Jej znajomość pochodzi głównie z zabytków grobowych.
To głównie ród R1b, najbliżsi potomkowie L23.
To też trochę szokuje!
A co by na to powiedziała M.Gimbutas?

A to niby na jakiej podstawie?

O który punkt mojej wypowiedzi pytasz?
User avatar
Posts: 116
Joined: Sun Aug 11, 2013 4:56 pm
Location: Poland
YDNA:
R1a-Z280+ Y2902+
MtDNA:
U4a1b1
PostPosted: Fri Mar 13, 2015 4:37 pm
Atim wrote:
Artmar wrote:
Atim wrote:W sumie sprawdza się przypuszczenie i teoria, że kultura ceramiki sznurowej była wieloetniczna, albo jeszcze gorzej - że nie miała prawie nic wspólnego z rodem R1a1.
Jeżeli na terenie Niemiec Wschodnich znalazły się archeologiczne próbki R1a1 niby w kulturze sznurowej, to jest to tylko spadek/darowizna (niepotrzebne skreslić!) od żyjącej tam wcześniej kultury amfor kulistych.
Więc już nie mam wyrzutu, że na mapę KAK wstawiłem kiedyś nazwę Eulau!
Granica między kulturą janisławicką i amforową w Polsce z jednej, a jamową i sznurową (i dzwonową) w Niemczech z drugiej strony jest niemal nieprzekraczalna.
Troche to szokuje.
Teraz kultura sznurowa jawi się mi jako większa grupa jamników znad Wołgi-Donu, która przyjęła ruchliwy styl wędrownej chodowli i wypasu bydła. Dlatego archeologia właściwie nie znajduje stałych i trwałych osad tej kultury. Jej znajomość pochodzi głównie z zabytków grobowych.
To głównie ród R1b, najbliżsi potomkowie L23.
To też trochę szokuje!
A co by na to powiedziała M.Gimbutas?

A to niby na jakiej podstawie?

O który punkt mojej wypowiedzi pytasz?

Chodzi mi o tę rewelację, jakoby sznurowcy nie mieli prawie nic wspólnego z R1a. Otóż póki co widzę jedynie same potwierdzenia, że jednak jest inaczej niż piszesz - może więc czegoś nie zakonotowałem?

Sznurowcy - właściwie samo R1a do tej pory(nie liczę tych odkryć Gworysa, bo to szkielety znalezione bez kontekstu i zapewne farmerskie). Kultura łużycka, która powstała z trzcinieckiej (która z kolei wywodzi się ze sznurowej)- R1a-Z280. Sam rozrzut R1a i jego kalkulacje, R1a-Y2395 w Skandynawii i Środkowej Europie, R1a-CTS4385 w wysuniętej na Zachód strefie single-grave itd.... wszystko wskazuje na sznurowców.

KAK? Zero jakichkolwiek informatywnych badań genetycznych. Nic, czym można się podeprzeć - równie dobrze mogę stwierdzić, że wszyscy byli E-V13, albo J2(mam na to takie same dowody, czyli żadne). To nie sztuka stawiać hipotezę na hipotezie, nie sprawdzając tej pierwszej.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Fri Mar 13, 2015 7:57 pm
Artmar wrote: Chodzi mi o tę rewelację, jakoby sznurowcy nie mieli prawie nic wspólnego z R1a. Otóż póki co widzę jedynie same potwierdzenia, że jednak jest inaczej niż piszesz - może więc czegoś nie zakonotowałem?

Sznurowcy - właściwie samo R1a do tej pory(nie liczę tych odkryć Gworysa, bo to szkielety znalezione bez kontekstu i zapewne farmerskie). Kultura łużycka, która powstała z trzcinieckiej (która z kolei wywodzi się ze sznurowej)- R1a-Z280. Sam rozrzut R1a i jego kalkulacje, R1a-Y2395 w Skandynawii i Środkowej Europie, R1a-CTS4385 w wysuniętej na Zachód strefie single-grave itd.... wszystko wskazuje na sznurowców.

KAK? Zero jakichkolwiek informatywnych badań genetycznych. Nic, czym można się podeprzeć - równie dobrze mogę stwierdzić, że wszyscy byli E-V13, albo J2(mam na to takie same dowody, czyli żadne). To nie sztuka stawiać hipotezę na hipotezie, nie sprawdzając tej pierwszej.

Musimy się nauczyć rozróżniać kultury archeologiczne od ludzkich populacji, zwłaszcza grup y-dna. Kultury powstawały i zanikały, a ludzie trwali przy dalszym istnieniu. Tworzyli kolejne mody kulturowe albo bywali zagarnięci przez przychodzące kultury.
W odniesieniu do ceramiki sznurowej to raczej nie łączę jej jednoznacznie z żadną grupą genetyczną, a co najwyżej jej początek z ludnościa R1b z grupy jamników. Tak myślę głównie po publikacji Haak 2015 i czytania rosyjskich dyskusji.
To, że w kulturze sznurowej na terenie wschodnich Niemiec znalazł się R1a to raczej w charakterze spadku po poprzedniej kulturze. Kultura zaginęła, a ludzie pozostali i zostali ogarnięci przez nową modę archeologiczną. Moda sznurowa stała sie wieloetniczna.
Pierwotną kolebkę R1a upatruję w dalszym ciagu w kręgu janisławicko-rudoostrowskim, a nieco później i bardziej na północn w kręgu kultury Narva (od koło 4500 przed Chr.) i amfor kulistych (po roku 4000 )- w części zachodniej.
Z kultury Narwa wyrosły lokalne kultury w międzyrzeczu Dżwina-Łowat: Uświaty (Usvyaty), Serteja i obydwie Żyżyckie (Naumowo i Anaszkino), gdzie w ludzkich szczątkach grobowychn rozpoznano 4x R1a; z około 4000 r. przed Chr. - Serteja, 2500 przed Chr.- Serteja, 2500 przed Chr. - Naumowo i około V wieku - Anaszkino).
Zob. mapa:
Image

Owoc badań rosyjskich, ogłoszonych na międzynarodowej konferencji w Sankt-Petersburgu przez Czekunową i zesp.; 2014-listopadi), dla grupy R1a jest może ważniejszy niż Haaka.
Tamtejsze bardzo bogate kultury archeologiczne, światu prawie nieznane, były referowane na tejże konferencji - publikacja referatów wynosi 320 stron, które staram sie jakoś przestudiować "Archeologia osadnhictwa rejonu jezior w IV - II tysiacleciu przed nową erą"
Ale jestem pod wrażeniem.
[b]Chekunova et al. 2014[/b]
Чекунова Е.М., Ярцева Н.В., Чекунов М.К., Мазуркевич А.Н.
Первые результаты генотипирования коренных жителей
и человеческих костных останков из археологических памятников Верхнего Подвинья .................................................. 287
Chekunova E.M., Yarceva N.V., Chekunov M.K., Mazurkevich A.N.
The first results of genetic typing of local population and ancient humans in Upper Dvina region. ........................................... 290
https://www.academia.edu/9452168/Archae ... nova_E._ed
Chekunova et al.,
The first results of genetic typing of local population and ancient human bones in Upper Dvina region .,
https://www.academia.edu/9452168/Archae ... nova_E._ed


Tamte kultury musiały mieć też zwiazek z regionem osadnictwa Wepsów i Oleni-Ostrowem na jeziorze Onega (R1a-M459 z około 5300 r.)
Niemieckie "sznurowe" R1a oraz te wschodnie i północne stanowią poświadczenie tego, co było między tymi ośrodkami (Polska, Białoruś i Zach. Ukraina) daleko przed sznurowcami.
Dalej się zastanawiam, gdzie nastąpiły najbliższe i skuteczne kontakty miedzy R1a i R1b i krystalizacja PIE. Może faktycznie trzeba to widzieć przede wszystkim w R1 i bezpośrednio pod nim, co teraz chyba sugeruje także Davidsky, a Jean Manco też chyba przestała się sprzeciwiać.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Fri Mar 13, 2015 7:58 pm
Artmar wrote: Chodzi mi o tę rewelację, jakoby sznurowcy nie mieli prawie nic wspólnego z R1a. Otóż póki co widzę jedynie same potwierdzenia, że jednak jest inaczej niż piszesz - może więc czegoś nie zakonotowałem?

Sznurowcy - właściwie samo R1a do tej pory(nie liczę tych odkryć Gworysa, bo to szkielety znalezione bez kontekstu i zapewne farmerskie). Kultura łużycka, która powstała z trzcinieckiej (która z kolei wywodzi się ze sznurowej)- R1a-Z280. Sam rozrzut R1a i jego kalkulacje, R1a-Y2395 w Skandynawii i Środkowej Europie, R1a-CTS4385 w wysuniętej na Zachód strefie single-grave itd.... wszystko wskazuje na sznurowców.

KAK? Zero jakichkolwiek informatywnych badań genetycznych. Nic, czym można się podeprzeć - równie dobrze mogę stwierdzić, że wszyscy byli E-V13, albo J2(mam na to takie same dowody, czyli żadne). To nie sztuka stawiać hipotezę na hipotezie, nie sprawdzając tej pierwszej.

Musimy się nauczyć rozróżniać kultury archeologiczne od ludzkich populacji, zwłaszcza grup y-dna. Kultury powstawały i zanikały, a ludzie trwali przy dalszym istnieniu. Tworzyli kolejne mody kulturowe albo bywali zagarnięci przez przychodzące kultury.
W odniesieniu do ceramiki sznurowej to raczej nie łączę jej jednoznacznie z żadną grupą genetyczną, a Rosjanie skolnni są jej początek łączyć z ludnościa R1b z grupy jamników w rejonie spotkania kultury dniepro-donieckiej z jamową. Tak myślą - głównie po publikacji Haak 2015 i czytania rosyjskich dyskusji. Ta właśnie sznurowa miała pośredniczyć w migracji R1b na Zachod.
Nie wiem, na ile słusznie!
To, że w kulturze sznurowej na terenie wschodnich Niemiec znalazł się R1a to być może w charakterze spadku po poprzedniej kulturze, amfor kulistych. Kultura ta zamarła, a ludzie pozostali i zostali ogarnięci przez nową modę archeologiczną. Moda sznurowa stała się wieloetniczna.

Pierwotną kolebkę R1a upatruję w dalszym ciagu w kręgu janisławicko-rudoostrowskim, a nieco później i bardziej na północ - w kręgu kultury przymorskiej (Rzucewo) i Narva (od koło 4500 przed Chr.), podobnie jak w kulturze amfor kulistych (po roku 4000 )- w części zachodniej.
Z kultury Narwa i przymorskiej (Rzucewo), jak piszą liczni archeolodzy Białorusi i Ukrainy, wyrosły np. lokalne jako nowe lub jako modyfikowane kultury w międzyrzeczu Dżwina-Łowat: Uświaty (Usvyaty), Rudnia-Serteja, Serteja i obydwie Żyżyckie (Naumowo i Anaszkino), gdzie w ludzkich szczątkach grobowychn rozpoznano 4x R1a; z około 4000 r. przed Chr. - Serteja, 2500 przed Chr.- Serteja, 2500 przed Chr. - Naumowo i około VIII-V wieku przed Chr. Anaszkino).
Archeolodzy "wschodni" nie wskazują żadnej przesłanki ich pochodzenia z terenu środkowej czy dolnej Wołgi (co więcej wskazuje się tam nawet bardzo konfliktowy stosunek kultur znad Górnej Wołgi względem ludności w miedzyrzeczach Dżwina-Łowat i Dżwina-Dniepr, kończący sie prawie kompletnymi eksterminacjami; dowodem strzały i pożary).

Zob. mapa:
Image

Owoc badań rosyjskich, ogłoszonych na międzynarodowej konferencji w Sankt-Petersburgu przez Czekunową i zesp.; 2014-listopadi), dla grupy R1a jest może ważniejszy niż Haaka.
Tamtejsze bardzo bogate kultury archeologiczne, światu prawie nieznane, były referowane na tejże konferencji - publikacja referatów wynosi 320 stron, które staram sie jakoś przestudiować
"Archeologia osadnhictwa rejonu jezior w IV - II tysiacleciu przed nową erą"
Ale jestem pod wrażeniem.
[b]Chekunova et al. 2014[/b]
Чекунова Е.М., Ярцева Н.В., Чекунов М.К., Мазуркевич А.Н.
Первые результаты генотипирования коренных жителей
и человеческих костных останков из археологических памятников Верхнего Подвинья .................................................. 287
Chekunova E.M., Yarceva N.V., Chekunov M.K., Mazurkevich A.N.
The first results of genetic typing of local population and ancient humans in Upper Dvina region. ........................................... 290
https://www.academia.edu/9452168/Archae ... nova_E._ed
Chekunova et al.,
The first results of genetic typing of local population and ancient human bones in Upper Dvina region .,
https://www.academia.edu/9452168/Archae ... nova_E._ed

Tamte kultury musiały mieć też zwiazek z regionem osadnictwa Wepsów i Oleni-Ostrowem na jeziorze Onega (R1a-M459 z około 5300 r.)
Niemieckie "sznurowe" R1a oraz te wschodnie i północne stanowią poświadczenie tego, co było geograficznie między tymi ośrodkami (Polska, Białoruś i Zach. Ukraina) jeszcze daleko przed sznurowcami.

Dalej się zastanawiam, gdzie nastąpiły najbliższe i skuteczne kontakty miedzy R1a i R1b i krystalizacja PIE kentum. Może faktycznie trzeba to widzieć przede wszystkim w ojcowskim R1 i bezpośrednio pod nim, co teraz chyba sugeruje także Davidsky, a Jean Manco też chyba przestała się sprzeciwiać.
Updt. 16.03.2015

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Wed Apr 15, 2015 12:40 pm
Atim wrote:W sumie sprawdza się przypuszczenie i teoria, że kultura ceramiki sznurowej była wieloetniczna, albo jeszcze gorzej - że nie miała prawie nic wspólnego z rodem R1a1.
Jeżeli na terenie Niemiec Wschodnich znalazły się archeologiczne próbki R1a1 niby w kulturze sznurowej, to jest to tylko spadek/darowizna (niepotrzebne skreslić!) od żyjącej tam wcześniej kultury amfor kulistych.
Więc już nie mam wyrzutu, że na mapę KAK wstawiłem kiedyś nazwę Eulau!
Granica między kulturą janisławicką i amforową w Polsce z jednej, a jamową i sznurową (i dzwonową) w Niemczech z drugiej strony jest niemal nieprzekraczalna.
Troche to szokuje.
Teraz kultura sznurowa jawi się mi jako większa grupa jamników znad Wołgi-Donu, która przyjęła ruchliwy styl wędrownej chodowli i wypasu bydła. Dlatego archeologia właściwie nie znajduje stałych i trwałych osad tej kultury. Jej znajomość pochodzi głównie z zabytków grobowych.
To głównie ród R1b, najbliżsi potomkowie L23.
To też trochę szokuje!
A co by na to powiedziała M.Gimbutas?

Updt.
Ryzykownie i w pośpiechu napisałem: "W sumie sprawdza się przypuszczenie i teoria, że kultura ceramiki sznurowej była wieloetniczna, albo jeszcze gorzej - że nie miała prawie nic wspólnego z rodem R1a1."
Faktycznie to kultura ceramiki sznurowej nie przyniosła ludzi R1a. Ci są tu, w tej części Europy, dużo wcześniejsi.
Ale mogła ona byc, a nawet powinna być ich dziełem, choć może nie wyłącznie ich, R1a.

Wcześniejszym dziełem rodu R1a była najprawdopodobniej kultura amfor, a jeszcze wcześniejszym, od około 6000 r. przed Chr. - janisławicka, a właściwie janisławicko-rudoostrowska.
A co do kultury bugo-dniestrzańskiej, którą sugeruje nasz Wiarus, to nie jest wykluczone, że ona powstała już na terenie janisławicko-rudoostrowskiej, w części jako jej podgrupa.
W ogóle wydaje się mi, że podobnie jak janisławicko-rudoostrowska, tak samo bugo-dniestrzańska jest słabo opracowana.

Obydwie kultury razem, to znaczy janisławicko-rudoostrowska i bugo-dniestrzańska mogą zgodnie tłumaczyć zakres obecności R1a, zarówno na terenie późniejszych amfor (od około 4000 r. przed Chr.), jak i na terenie międzyrzecza Dźwina-Dniepr (w Sertei też od około 400 r. przed Chr.).
.........................
A jak z tym wiąże się archeologiczna kultura na cmentarzysku Jeleniej Wyspy?
Zob.:
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream ... sequence=1

J. O'Shea i M. Zvelebil, "Oleneostrovski mogilnik: Reconstructing the Social and Economic Organization of Prehistoric Foragers in Northern Russia" 1984 zauważają znaczne różnice archeologiczne i antropologiczne między tym cmentarzyskiem a mezolitycznymi kulturami w całym pasie borealnym. Szczególnie podkreślają wyraźne społeczne zróznicowanie między jednostkami ludzkimi i rozwinięte kontakty ze strefą południową (importy przedmiotów prestiżowych). Antropologia wskazuje na typ europoidalny, wysokorosły, niemongoloidalny.
Ja ze swej strony widzę analogię między cztema pochówkami Oleniostrowa - w postawie pionowej i z bogatym wyposażeniem także przedmiootów prestiżowych z podobnym (jedynym) pochówkiem kultury janisławickiej w Janisławicach - w postawie pionowej (choć tylko siedzącej) i także bardzo bogato, jak na mezolit, wyposażonym:

Image

Autosomalne IBD Człowieka z Jeleniej Wyspy wskazuje na największe podobieństwo do genomów współczesnych Polaków
(zob. mapa wyżej cytowana: viewtopic.php?f=183&t=1529&start=180 ).
Ale są też tej mapy wskazania, choć słabsze, na podobieństwa do ludzi w rejonie poza Uralem, na Syberii, w dorzeczu Obu i Irtyszu.
Czym to uzasadnione? Na pewno jego mitochondrialną grupą C1f (wześniej g). Na wyspie zidentyfikowano trzy próbki tej grupy.
Oznacza to, że połowa genomu jeleniowyspiarza może byc darem ze Wschodu (bo raczej nie od północnoskandynawskich Saamów albo z Islandii - bo te, zwłaszcza w Islandii C1e, mają późniejsze datowania!).

Posts: 47
Joined: Tue Sep 04, 2012 9:25 pm
PostPosted: Thu Apr 16, 2015 1:28 pm
Ale są też tej mapy wskazania, choć słabsze, na podobieństwa do ludzi w rejonie poza Uralem, na Syberii, w dorzeczu Obu i Irtyszu.
Czym to uzasadnione?

Może późniejszymi migracji stąd zza Ural?

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Sat Apr 18, 2015 10:36 am
RG13 wrote:
Ale są też tej mapy wskazania, choć słabsze, na podobieństwa do ludzi w rejonie poza Uralem, na Syberii, w dorzeczu Obu i Irtyszu.
Czym to uzasadnione?

Może późniejszymi migracji stąd zza Ural?

A skąd by się u nas toto wzięło?
Europejskie haplogrupy mitochondrialne pochodzą od pierwszej nieafrykańskiej haplogrupy mt N.
Natomiast haplogrupa mtC pochodzi od mtCZ, a ta od mtM8, jako M8b (siostra M8a). Jest więc bardzo stara.
Haplogrupa mtM jest bliźniaczką N, ale azjatycką: południową, wschodnią i środkową (niektóre kraje bliskowschodnie) oraz syberyjską.
Ciekawym jednak faktem jest znalezisko (A.G. Nikitin et al. 2012) mtC i mtC4 nad Dnieprem, właśnie na trasie od Krymu do Rudoj Ostrowa (zob. L. Domańska, passim), gdzie zaczyna się teren kręgu kultury janisławicko-rudoostrowskiej. To by sie zgadzało z obecnością trzech mtC1a na Jeleniej Wyspie, po przybyciu nad Dniepr z Bliskiego Wschodu przez Kaukaz.

W takim razie tę własnie kulturę, Dniepr-Doniec, a nie Boh-Dniestr trzeba wiązać z kręgiem kultury janisławickiej.
Szkoda tylko, że ani jedna, ani druga nie jest w pełni opracowana. Dlatego i mapy Eupedii bywają tu zniezdecydowane i zmienne.

Przypatrzmy się haplogrupie mtC według danych w bazie Genebank.

mt HAPLOGROUP M8 - based on http://www.phylotree.org (February 2014) > CZ
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm Chiny, Japonia

mt HAPLOGROUP CZ > (C i Z)

C1 - based on http://www.phylotree.org (February 2014)
C1a http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Daleki Wschód, Amuria
C1b http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
C1c http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie
C1d http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm - Amerindianie

http://journals.plos.org/plosone/articl ... ne.0087612 (Sarkissian 2014)
C1e – Islandia, wg. Sarkissiana
C1f/g – Karelia mezolit(Oleni Ostrov), wg. W. Haaka (2015) i Sarkissiana (2014)
C – Ukraina nad Dnieprem, neolit (kultura Dniepr-Doniec), wg. Nikitina, ale które C?
C4a2 – Ukraina nad Dnieprem, neolit (kultura Dniepr-Doniec)

http://eurogenes.blogspot.com/2012/06/a ... onets.html

C4, C5 i C7 - Syberia, Chiny, Mongolia, Indie
C4 http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm
C5 http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm
C7 http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm

mt HAPLOGROUP Z - based on http://www.phylotree.org (September 2012)
http://www.ianlogan.co.uk/sequences_by_ ... uences.htm
Z1 – Tofalar; Z1a Rosja; Z1a1 Rosja; Z1a1a Finlandia, Samowie i Rosja; Z1z2 Korjak, Rosja, Ulchi (Amuria)
Z2 – Japonia
Z5 - Japonia
Z7 - Chiny
PreviousNext

Return to Język Polski

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest