Co nam mówią ślady DNA naszych wspólnych przodków?

Moderator: Lappa


Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Sun Oct 05, 2014 10:40 am
Co nam mówią ślady DNA naszych wspólnych przodków w naszych genomach?

Peter Ralf, Graham Coop, The geography of Recent Genetic Ancestry across Europe, PLOS Biology 2013
http://www.plosbiology.org/article/fetc ... tation=PDF
Figure 5.
Image

Testowano 2,257 genomów narodów Europejskich. Odnajdywano w nich fragmenty, pochodzące od przodków z tego samego narodu (w poszczególnych kolumnach oznaczyłem je strzałkami) lub z innych narodów/krajów (oznaczonych na dole tabeli skrótami:
S-C - Serbowie i Chrowaci (dawna Jugosławia)
PL - Polska
R-B - Rumunia i Bułgaria (dlaczego razem?)
DE – Niemcy
UK - Zjednoczone Królestwo (Brytania)
IT – Italia
Iber – Iberia (Hiszpania i Portugalia)
Kolorowe kolumienki wyrażają nie ilość wspólnych przodków, lecz zakres (od... do...) zmiennych ilości wspólnych przodków w poszczególnych próbkach. To wszystko według podziału dla czterech zakresów czasu (podział czasu podano po prawej).

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Sun Oct 05, 2014 10:42 am
1) Co nam mówi DNA Serbów i Chorwatów (S-C, kolumna I) w zakresie czasu 2550-5335?
a) w próbkach Serbów-Chorwatów znaleziono bardzo zmienną ilość wspólnych przodków ze swoimi współplemieńcami: od około 10 w jednych próbkach do 400 w innych próbkach.
b) z Polakami (PL) mają więcej wspólnych przodków: od około 100 do 470. Zapewne żyli wówczas wśród Proto-Polaków i byliśmy liczniejsi.
c) Z Rumunami-Bułgarami (R-B) mają jeszcze więcej wspólnych przodków, od około 320 do 530.
d) Z Niemcami (DE) mają od około 180 do 250 wspólnych przodków
e) Z Brytyjczykami (UK) mają od około 130 do 160 wspólnych przodków.
f) Z Włochami (IT) mają od około 1170 do 230 współnych przodków.
g) z Iberami (Iber) mają od około 120 do 180 wspólntych przodków.

Wnioski.
Dla wędrówki fragmentów DNA kilometry nie zawsze się liczą. Zresztą np. na początku brązu żyliśmy zapewne w nieco innej konfiguracji przestrzennej.
Drugi wnosek ten, że można teraz debatować, kto koło kogo albo wśród kogo wówczas przebywał, albo jak ożywione kontakty z sąsiadami utrzymywał.

2) Co nam mówi DNA Polaków (PL, kolumna II) w zakresie czasu 2550-5335?

a) w próbkach Polaków (PL) znaleziono bardzo dużą ilość przodków wspólnych ze swoimi rodakami, najwięcej ze wszystkich narodów europejskich, od około 430 do 530. Widocznie byliśmy już wtedy zwartą i dużą społecznością. :D
b) z Serbami-Chrowatami (S-C) miewamy od około 100 do 470 wspólnych przodków, zakres ilości duży, ale myślę, że ilościowo więcej będzie w dolnym zakresie, mało w górnym, gdyż ze swoimi mamy duzo wspólnych przodków.
c) z Rumunami-Bułgarami (R-B) miewamy wspólnych przodków w zakresie od około 150 do 460.
d) z Niemcami (DE) od około 270 do 400
e) z Brytyjczykami (UK) od około 120 do 200
f) z Włochami (IT) około 140 i w małym zakresie różnorodności ilości.
g) z Iberami (Iber) od około 100 do 120.

Wnioski.
Zauważamy, że te kolorowe kolumienki podają tylko zakres zmiennych ilości wspólnych przodków w poszczególnych próbkach DNA, ale nie podają ich ilości w sumie. Na Table 1 podano proporcję ilości wspólnych przodków należących do swojego narodu w stosunku do ilości przodków wspólnych z innymi narodami.
Dla Polaków ta proporcja wynosi: 3,8 : 1,5, ale to dla wszystkich zakresów czasowych łącznie.
W jakiej konfiguracji przestrzennej żyliśmy około poczatku brązu (około 2000 lat przed Chr)?
Blisko Chorwatów i Serbów. Genetycy i historycy S-C są zresztą świadomi, że późno przybyli na tamte ziemie. Tu gdzieś na północ od Karpat była jakaś Biała Chorwacja i jakaś Serbia.
Z Niemcami też byliśmy blisko. To zresztą zapewne zasługa dziś niemieckich R1a.
Z Brytyjczykami też były kontakty, gdy Anglosasi żyli niedaleko za Odrą.
Patrząc dla porównania na kolumnę włoską (IT, kol. 6) zauważamy bardzą wąskie zakresy ilości, co oznacza jakąś stabilność osadnictwa, sąsiedztwa i kontaktów rodzinnych. Ale nie widać, by Włosi preferowali swoich, z wyjątkiem najnowszych czasów (od 0 do 540 lat). Table 1 podaje włoski stosunek preferencji swoich do obcych 0.6:0,5

Return to Język Polski

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron