Maszkowice n. Dunajcem - "Polskie Mykeny"

Moderator: Lappa


Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Mon Aug 31, 2015 12:20 pm
Na Górze Zyndrama w Maszkowicach nad Dunajcem w Małopolsce, pow. nowosądecki,
archeolodzy od 2011 r. odkrywają kamienną wrownię, którą można nazwać "Karpackie Mykeny".
Powstanie: 1740-1590 r. Cal przed Chr.


Archeolodzy komentują, że mamy tu jedyną w tej części Europy tak starą warownię kamienną, w której żyło około 200 ludzi przed około 500 lat.
Skala tego obiektu pozwala na porownanie go tylko z starożytnymi Mykenami w Grecji i innymi archeologicznymi stanowiskami świata śródziemnomorskiego.
Osadników - mieszkańców tego umocnienia można łączyć z ludnością kultury Otomani-Fuzesabony (pn Rumunia i Węgry).
- - -
Archeologicznymi pracami od roku 2011 kieruje dr Marcin Przybyła z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- - -
Prasowa informacja:
http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5 ... eNfkH00_Es
- - -
Najważniejsze publikacje naukowe:
1. Przybyła M.S., Skoneczna M., Vitoš A 2012, Interregional contacts or local adaptation? Studies on the defensive settlement from the Bronze and Early Iron Age in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) (M. Jaeger, J. Czebreszuk red.) Enclosed Space – Open Society. Contact and exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej – Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, 10, Bonn-Poznań, 227-276.
2. Przybyła M.S., Skoneczna M. 2011, The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012, Recherches Archéologiques NS 3, 5-66.
3. Przybyła M.S., Skoneczna M., w druku, The Bronze Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians) – analyses and interpretations, (w:) (T. Kienlin i in. red.) Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians in European Context, British Archaeological Reports IS, Oxford.
- - -
Fotografie z albumu Demskiego, UJ:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 333&type=1

Image

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5677A624

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5662C189

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=567093E3

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=567EC17A

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5674B066

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5678E68A

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5666E42E

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5674685D

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56624758

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5674685D

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5674B066

Image

Posts: 60
Joined: Mon Jul 22, 2013 5:56 pm
PostPosted: Mon Aug 31, 2015 1:17 pm
Znaleziono groby ?

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Mon Aug 31, 2015 7:12 pm
Obcy wrote:Znaleziono groby ?

Niestety, jeszcze nie.

Tam też opis i dokumentacja fotograficzna:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ ... atach.html

Prehistoryczne osiedle zamiast średniowiecznego zamku.
10 cze 11, 15:30 Magdalena Skoneczna, Adam Vitoš / Instytut Archeologii UJ Instytut Archeologii UJ
Źródło:
http://ciekawe.onet.pl/historia/prehist ... tykul.html
(oraz http://wiadomosci.onet.pl/krakow/histor ... ama/c5j4g6)

Badania archeologiczne często przynoszą ciekawe odkrycia. Szczególnie sensacyjne są te dokonane w miejscach dobrze znanych, chętnie odwiedzanych przez turystów. W miejscach o których, jak nam się zdaje, wiemy wszystko. Jednym z takich miejsc, dobrze znanych głównie mieszkańcom Sądecczyzny, jest grodzisko na „Górze Zyndrama” w Maszkowicach. Odkrycia tam dokonane są o tyle ciekawe, że cofają historię tego miejsca daleko w przeszłość. Do czasów prehistorycznych.

To właśnie brak późniejszej zabudowy umożliwił archeologom tak dokładne przebadanie pozostałości pradziejowego osiedla. Dzięki dalszym pracom terenowym, jak i analizom odkrytych zabytków oraz pobranych próbek możliwe będzie jeszcze lepsze poznanie historii zasiedlenia stanowiska i sposobu życia jego mieszkańców. Nie byłoby to możliwe w takim stopniu, gdyby na „Górze Zyndrama” wzniesiono w okresie średniowiecza kolejne budowle. Archeolodzy mają zatem niemały powód do radości. Nie cieszą się jednak ci mieszkańcy Maszkowic, którzy liczyli na odkrycie w tym miejscu legendarnej siedziby średniowiecznego bohatera. Pomimo zawodu, jaki niechcący sprawili mieszańcom miejscowości krakowscy badacze, lokalni pasjonaci historii nie powinni czuć się całkiem rozczarowani. Stałej siedziby Mikołaja Zyndrama na wzgórzu nazywanym tradycyjnie od jego imienia wprawdzie nie znaleziono, jednak nie przeczy to w żaden sposób związkom bohatera z Maszkowicami. Te zresztą zostały potwierdzone przez historyków na podstawie dokumentów archiwalnych. Jednocześnie, w miejsce spodziewanego zamczyska natrafiono na relikty o wiele starszych założeń, współczesnych czasom Hammurabiego w Babilonie czy słynnej cywilizacji mykeńskiej w Grecji. W dodatku, założone blisko 4 tysiące lat temu niewielkie osiedle obronne funkcjonowało w tym miejscu, być może z krótkimi przerwami, przez niemal 2 tysiące lat! Takich stanowisk na terenie Polski archeolodzy nie znają wiele. Jest to zatem powód do zadowolenia nie tylko dla badaczy zajmujących się epoką brązu i wczesną epoką żelaza, ale również dla amatorów turystyki historycznej i archeologicznej. Mieszkańcy Maszkowic już dostrzegli w ciekawym znalezisku szansę na promocję miejscowości w regionie, archeolodzy zaś możliwość popularyzacji swojej dziedziny. Jak dotąd współpraca obu stron układa się wyjątkowo owocnie i miejmy nadzieję, że będzie tak nadal.
Image
Rys. M.J.Przybyła

Link do jednej z naukowych publikacji (in English):
The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012; Marcin S. Przybyła Magdalena Skoneczna
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... ff34531e9e

Return to Język Polski

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron