Polacy na naszej ziemi od początku zaludniania Europy!

Moderator: Lappa


Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Sun Jul 17, 2016 7:21 am
Polacy na naszej ziemi od początku zaludniania Europy, blisko 40.000 lat temu!
- dowiadujemy się o tym na podstawie wyników badania kopalnego DNA ludzi epoki lodowcowej i innych badań genetycznych

.
W ojcowskim Y-DNA widzimy, że biologiczne i kulturowe korzenie Polaków i Słowian nad Wisłą sięgają nie około V w. A.D., jak przeważnie głoszą nam niektórzy archeolodzy, historycy i lingwiści, lecz VI tysiaclecia przed Chr., co wiąże się z przybyciem tak zwanego „człowieka z Jeleniej Wyspy” przed 8400 lat temu! Polska i genetyczny ród R1a1 jest także ojczyzną praindoeuropejskiej wspólnoty językowej i biologicznej oraz ojczyzną Prasłowian,
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/p ... rzenie.htm
.
Nadto w autosomalnym (populacyjnym) DNA śledzimy obecność, a zarazem pewną odrębność Polaków i Polski w populacji Europy nawet od blisko 40.000 lat, czyli od początku zasiedlania Europy przez człowieka współczesnego! Polacy w genomach dziedziczą największą część owego autosomalnego DNA bazowego dla Europy, pochodzącego od tak zwanego "człowieka z Goyet", czyli są najbardziej „wierni” swoim korzeniom genetycznym i najbliżej tzw. bazowego DNA Europy!
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol.pie.htm
Tak mówi genetyczna genealogia ojcowskiego Y-DNA i populacyjnego auDNA.
Społeczeństwo powinno wiedzieć, że w Europie Polacy to nie „późne przybłędy skądś” (HistMag-forum), „koktail genów” lub „kotłowanina narodów” (96Narodziny Polski, Polityka 2015), lecz odwrotnie, jakby geno-genealogiczne centrum Europy!
Jednym słowem -
Autosomalne czyli populacyjne DNA dzisiejszych Polaków wyrożnia się specjalną obecnością na polskiej ziemi już w ludności kultury łużyckiej, wcześniejszej kultury ceramiki sznurowej, mezolitycznej kultury człowieka z Jeleniej Wyspy, graweckiej kultury człowieka z Villabruna, a nawet kultury oryniackiej człowieka z Jaskini Goyet u początku zaldniania Europy.
Podobnie w ojcowskim Y-DNA widzimy jednoznaczną obecność Polaków w rodzie Praindoeuropejczyków naz naszej ziemi, a więc i Protosłowian, od pojawienia się R1a1 na polskiej ziemi w VI tysiącleciu przed Chrystusem.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Sun Jul 17, 2016 7:02 pm
Refleksja Sergieja Kozlowa, autora map autosomalnego DNA na podstawie IBD/IBS (Olenioostrowca, Człowieka z Jeleniej Wyspy):
«Оленеостровец» I0061 Это палеоевропейские охотники-собиратели северной части Восточной Европы, предположительно не затронутые позднейшим притоком генов с юга (от неолитических земледельцев и из других источников). И действительно, среди наших современников наибольшее количество пересечений с ним нашлось у северных восточноевропейцев — как говорящих на индоевропейских языках, так и уральцев. В первую очередь выделяются вепсы и северные русские из каргопольской выборки HGDP. Прибалтийская выборка, обычно проявляющаяся у восточноевропейцев наиболее ярко, на этот раз видна чуть слабее. Единственные, кто несколько выбивается из закономерности — поляки. Сложно сказать, случайность это, или же нет. Однако из-за этого отклонения польская выборка временами смотрится странно и на дальнейших «разностных» картах.
Обращает на себя внимание пятно в Средней Азии и северной Индии. Особенно интересна значительная разница между высшими и низшими кастами штата Уттар-Прадеш (на карте представлены обе выборки). Напрашивается версия, что это связано с приходом индоевропейцев с севера. Или же, как минимум, с приходом носителей R1a. Кстати, оленеостровец тоже принадлежал к этой Y-гаплогруппе (предковая ветвь R1a1).

.....................................
Przekład:
<< "Olenioostrowiec" I0061. To paleoeuropejscy myśliwi-zbieracze północnej części Europy Wschodniej, prawdopodobnie jeszcze bez domieszek z późniejszego napływu genów z południa (od neolitycznych rolników i z innych źródeł). Rzeczywiście, wśród współczesnych nam ludzi największą liczbę bliskich mu populacji znajdujemy wśród północno-wschodnich Europejczyków,  mówiących tak językami indoeuropejskimi, jak i uralskimi. W pierwszej kolejności wyróżniają się Wepsowie, jak i północni Rosjanie z kargopolskiego zestawu próbek HGDP. Próbka z Przybaltyki, zwykle najwyraźniejsza wśród wschodnich Europejczyków, tym razem widoczna trochę słabiej.
Jedynie, kto nie podlega tym prawidłom, to - POLACY. Trudno powiedzieć, czy to normalność, czy może nie. Jednak oprócz tego przypadku polska próbka [w zestawach auDNA] często okazuje się wyjątkowa także na rozmaitych innych naszych mapach.
 Zwraca uwagę na siebie także sygnał z Środkowej Azji i Północnych Indii. Szczególnie interesująca jest ta widoczna znaczna różnica między wyższymi i niższymi kastami w stanie Uttar Pradesz (na mapie widoczne oba zestawy). Narzuca się wersja, że jest to związane z przybyciem Indoeuropejczyków z północy albo przynajmniej z przybyciem nosicieli R1a Olenioostrowca, bo w istocie, Olenioostrowiec należy także do tej Y-haplogrupy (przodkowej gałęzi R1a1)
. >>
.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Wed Dec 14, 2016 4:38 pm
Przeczytałem ksiązkę Sergieja Wiktorowicza Aleksejewa, PRASŁOWIANIE

Алексеев Сергей Викторович
Prasłowianie. Próba historyczno-kulturowej rekonstrukcji

Moskwa 2015

Jest aktualnie w sprzedaży. Można ją zakupić przez moskiewski OZON.
Może komuś sprowadzić?
Może nie za długo napiszę tu jakies streszczenie.
W Każdym razie Polska ziemia kolebką Prasłowian!

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Wed Dec 14, 2016 5:10 pm
Oleg Bałanowski: Genofond Europy

http://генофонд.рф/?page_id=6491
Image

Mapa wykonana na podstawie próbek auDNA dzisiejszych ludzi z karjów słowiańskich i niesłowiańskich Europy.
Wskazuje ona na europejską kolebkę Słowian (i Praindoeuropejczyków).
Wszyscy Słowianie mają auDNA najbliższe do krajów bałtyckich i Polski północno-wschodniej.
.......
Edit 21.01.2017
Biorąc pod uwagę to, co archeolodzy piszą o kulturze świderskiej i jej rozprzestrzenianiu się na wschód i północ, to powyższa mapa będzie przedstawiała raczej jej auDNA: przedindoeuropejskie i przedsłowiańskie.
Do tej autosomalnej populacji na wczesnym etapie jej rozwoju "przyżenił się" człowiek R1a, a raczej może niewielka jego rodzina z mutacją M459
I tyak powstał ród Praindoeuropejczyków.
To jest moja wróżba!
Last edited by Atim on Sat Jan 21, 2017 4:16 pm, edited 2 times in total.

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Wed Dec 14, 2016 7:03 pm
Mapa populacji Środkowo-Wschodniej Europy około 1000 r. przed Chr.

Image

Prasłowianie - kolor żółty, Prabałtowie - pomarańczowy, Praugrofinowie - zielony, Pragermanie - beżowy, Praceltowie - czerwony, Prailirowie/Weneci (nad Dunajem) - różowy, Pratrakowie - filetowy

Źródło/autor: User: Mathiasrex Maciej Szczepańczyk, based on layers of User:Dbachmann
https://commons.wikimedia.org/w/index.p ... d=21272440

Posts: 587
Joined: Thu Mar 15, 2012 11:59 am

YDNA:
Adam-L74; R1a-YP4700
MtDNA:
H14a
PostPosted: Thu Dec 15, 2016 7:51 am
Tomatoes wrote:
Atim wrote:Niewielka populacja, wyróżniająca się haplogrupą R1a-M417, przybyła do Europy około 4,000 lat przed Chr. zapewne z Azji Środkowej lub Wyżyny Irańskiej, prawdopodobnie szlakiem przez Azję Mniejszą i Bałkany.

Niewielka populacja? Przez Azje Mniejsza i Balkany?? :D
To jest niemozliwe. R1a jest zwiazane z wielka fala ANE/WHG z Europy Wschodniej.

Kolego Tomenable,
Tak kiedyś przed laty pisałem. Ale teraz tak myślę, że tą niewielką populacją mogła być nawet tylko jedna lub kilka rodzin, które tu przymigrowały "skokiem" może gdzieś zza Kaukazu, wprost do Polski, do kuiltury świderskie (do auDNA potomstwa człowieka z Goyet), a potem... potem ktoś tam na Jelenią Wyspę, z całym bagażem swojego auDNA. :P

Chociaż jesteś całym sercem oddany teorii stepowej i jamowej/kurhanowej pochodzenia PIE,
to widziałeś zarazem jakis zgrzyt w teorii pochodzenia CWC od Yamnaya.
Kilka razy pisałeś, że CWC i Yamnaya mają chyba jakiegoś innego wspólnego przodka.
Ten właśnie problem był dyskutowany w listopadowej konferencji w Rosyjskiej Akademii Nauk / Uniwersytet Moskiewski

Image

L. Klejn na mapie Bałanowskiego ilustrował temat pochodzenia CWC i jamnej.
Dotychczas pochodzenie PIE w Europie na siłę łączy się z migracją kultury jamowej, strzałka A
Tymczasem można zaproponować źródło CWC i PIE według strzałek B (i to jest mój pogląd)

Image
.
Osobiście widzę trochę inaczej te strzałki B. Wychodzą one z pogranicza Polski i Bałtów (Litwy i Łotwy).
Tu bowiem, na terenie kultury świderskiej, zaraz po LGM osiedliły się autosomy człowieka Goyet-Q116,
najwyraźniej dziedzicione teraz przez Polaków (wg. mapy SKRZ- S. Kozłov).
Tu także, na terenie Polski (i Bałtów) najwyraźniej wystąpiły autosomy człowieka z Jeleniej Wyspy z 6400 przed Chr.
Tu także, na terenie Polski, najliczniej występują potomkowie haplogrupy R1a1-M459
Tu także, na tym pograniczu, M. Wencel (Oxford, 2015) wskazał najstarsze datowania (3479-2955 cal BC)) dla CWC.
Czego jeszcze potrzeba?
.

Return to Język Polski

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests

cron